Naše specializace

Bezpečnostní technologie a slaboproud

V dnešní době je více než kdy jindy na prvním místě bezpečnost a ochrana osob i majetku. Kriminalita a majetkoprávní trestná činnost je bohužel každodenní součástí naší doby.

Silnoproud

Zajišťujeme instalaci, údržbu a servis elektrických rozvodů a zařízení. Dodáváme zdroje nepřetržitého napájení (UPS) pro všechny obory lidské činnosti, kde je zapotřebí dodávka elektrické energie.

Měření a regulace

Bez měření a regulace si dnes již nelze představit fungování jakékoli budovy a vlastně ani rodinného domu.

Chlazení a klimatizace

Pro vytvoření optimálního interního klimatu slouží námi dodávaná zařízení na regulaci vzduchu a teploty v daném interiéru. V této souvislosti provádíme instalaci chladících a klimatizačních jednotek sloužících k regulaci a cirkulaci vzduchu.

Mechanické zabezpečení a bezpečnostní dveře

Za další užitečný bezpečnostní prvek je možné považovat i nejrůznější mechanické zábrany, které zamezí případnému vloupání, nebo nežádoucímu vstupu do zabezpečených prostor. Mechanické zábrany jsou instalovány především na vstupní dveře.

Ochrana proti odposlechu

Základem ochrany proti odposlechu je vyhledávání a odhalování zpravodajských zařízení sloužících k monitoringu soukromé komunikace. Současně jsou zajišťována i aktivní opatření za účelem preventivní ochrany proti úniku informací.