Mechanické zábrany a bezpečnostní dveře

Za další užitečný bezpečnostní prvek je možné považovat i nejrůznější mechanické zábrany, které zamezí pří-
padnému vloupání, nebo nežádoucímu vstupu do zabezpečených prostor. Mechanické zábrany jsou instalovány
především na vstupní dveře. Ty tvoří první místo při instalování zabezpečovacího systému. Zabezpečení spočívá
v dodávce mechanických zábran a vlastní instalaci bezpečnostních dveří.
Dále dodáváme a instalujeme bezpečnostní mříže, bezpečnostní folie a další bezpečnostní uzamykací systémy.
Součástí obvodové ochrany jsou i dodávky turniketů, pojezdových, vjezdových a vchodových branek.