Ochrana proti odposlechu

Základem ochrany proti odposlechu je vyhledávání a odhalování zpravodajských zařízení sloužících k monitoringu
soukromé komunikace. Současně jsou zajišťována i aktivní opatření za účelem preventivní ochrany proti
úniku informací. K odhalení nežádoucích odposlechů slouží důkladné prohlídky využívaných prostor k soukromé
i firemní komunikaci.
Prohlídka se provádí ve třech stupních: fyzická prohlídka prostorů, radiová mapa prostorů a kontrola nelinearit.
Pro účinnost ochrany doporučujeme prohlídky pravidelně opakovat.
Za aktivní ochranu lze považovat použití šumivých generátorů pracujících na principu vytvoření šumivé rušící
clony, především v místech, kde je možné dané zvuky snímat například dálkovým laserovým mikrofonem – ty se
umisťují do oken, dveří a na jiná inkriminovaná místa.