Systémová integrace

Technické zabezpečení budov v současné době vyžaduje zajištění integrace a odpovídající nastavení všech vzá- jemných vazeb jednotlivých systémů. Cílem integrace je zajištění návaznosti a vlastní vzájemné komunikace mezi zapojenými technologiemi řízení, které slouží k optimálnímu chodu jednotného, přehledného řídícího a vizuálního systému. Integrace zajišťuje plnou automatizaci a urychlení všech souvisejících procesů. Slouží ke zvýšení přehlednosti, komfortu a výkonu obsluhy. Hlavní cíl integrace spočívá v zajištění jednoduchého přístupu ke všem potřebným informacím v jakékoli části systému. Jako příklad lze uvést vzdálený a bezobslužný monitoring v rozsáhlých komplexech.

Výhodou systémové integrace je výrazná úspora provozních nákladů.