Poplachový, zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

PZTS je víceúčelové zařízení na ochranu osob a jejich majetku. Patří mezi nejmodernější a součastně i nejefektivnější
systémy tohoto typu. Je určen k zabezpečení objektů, přičemž je schopen zalarmovat poplachový a tísňový
systém v případě nejrůznějšího ohrožení osob v daném objektu.
Chcete-li být v bezpečí, volte poplachový, zabezpečovací a tísňový systém.
PZTS je vytvořen na základě dlouholetých zkušeností. Při jeho instalaci se vychází z podrobné analýzy daného
konkrétního objektu a je odvozen od provozního režimu. Na základě toho se instaluje příslušný a adekvátní bezpečnostní
systém. Součástí instalace je i standardní napojení na pulty centrální ochrany objektů. Při instalaci lze
zohlednit i případné zvláštní požadavky zákazníka.