Kamerové systémy

Kamerové systémy představují uzavřené televizní okruhy. 

Současným trendem v oblasti zabezpečovacích systémů je využití kamerových systémů, které zajišťují hlídání jednotlivých zabezpečovaných prostor objektu či budovy. Kamerové systémy používají nejmodernější technologie, je možné je využít samostatně, popřípadě připojit k ostatním bezpečnostním systémům a vytvořit tak multifunkční
zabezpečovací komplex na ochranu majetku a zdraví osob. Kamerový systém bývá doplněn i dalšími vhodnými mobilními aplikacemi, které poslouží k dohledu i na vzdálená pracoviště a další nepřístupná místa ve střeženém objektu. Mimo instalace kamerového systému zajišťujeme také pomoc při ohlášení systému na Úřad pro ochranu osobních údajů a odbornou konzultaci v dané problematice.
Výhody kamerového systému jsou zjevné – ať už se jedná o zvýšení akceschopnosti bezpečnostního systému nebo ochrany proti vniknutí cizích osob do střežených prostor. Víceúčelovost kamerových systémů přispívá k prevenci a k zastrašení případných narušitelů, neboť takto zabezpečený prostor bývá i patřičně označen. Kamerový systém v případě nebezpečí vniknutí poskytne základní informace o těchto narušitelích i o místě vniku do střežených prostor, což je výhodné z hlediska bezpečnostních opatření a rychlého zásahu. Další nespornou výhodou kamerového systému je uchování záznamů pro následnou analýzu incidentu.
Městské kamerové systémy jsou další možnou variantou využití sloužící k ochraně veřejných objektů a vnějších prostor. Díky těmto systémům je zajištěn monitoring stěžejních a nepřístupných míst z hlediska pořádku a bezpečnosti. Je nepostradatelným pomocníkem pro bezpečnostní složky veřejného pořádku. Slouží jako významný činitel pro prevenci, anebo jako důkazný a informační prvek pro kriminalisty při objasňování trestných deliktů a při páchápání tresné činnosti.
IP kamerové systémy, jejichž základem je počítačová síť a Internet Protokol, jsou otevřené systémy s takřka
neomezeným doplňováním a rozšiřováním nezávisle na nadřazených prvcích. Každému zařízení v IP kamerovém
systému je přidělena jedinečná IP adresa, která jednoznačně identifikuje zařízení připojené do počítačové sítě.
Topologie IP kamerového systému je totožná s počítačovou sítí a velká výhoda je nezávislost kamery na záznamovém
zařízení (NVR), na kameru se tedy lze připojit i v případě jeho poruchy.
V důležitých aplikacích, ve kterých nechcete přijít o žádná data, lze použít kameru s možností záznamu na pamě-
ťovou kartu jakožto alternativní záznam. Veškerá data tak máte vždy k dispozici.
Výhody IP kamerového systému:

  • nová moderní technologie s neustálým vývojem,
  • neomezené rozlišení IP kamer od FULL HD, 2 Mpx, 3 Mpx, 5 Mpx a vyšší,
  • nezávislost kamer na záznamovém zařízení, fungují i samostatně, variabilita,
  • možnost připojení do 100 m bez mimořádných nákladů,
  • IP kamery umí snímat i audio a odesílat jej přímo do záznamového zařízení či jako video soubor na externí úložiště nebo e-mailem,
  • jednoduché využití bezdrátových datových spojů.