Identifikační a přístupové systémy

Pro zvýšení bezpečnosti je vhodné využití takzvaných identifikačních a přístupových systémů. Tyto systémy zajišťují kontrolní činnost a jsou často využívány pro monitoring pohybu osob při vstupu nebo odchodu z firmy, popřípadě pro průběžný pohyb ve vlastních firemních prostorách. K tomuto účelu slouží identifikační a přístupová data, která je systém schopen zpracovávat a vyhodnocovat. Systémy lze připojit i na videoverifikaci. Kromě kontrolní činnosti a monitoringu umožňují dané systémy i doplnění nadstavbových modulů využitelných pro stravování, popř. jako podklady pro mzdové účely. Základem zařízení jsou řídící, čtecí a identifikační jednotky.

Výhody identifikačních a přístupových systémů spočívájí ve víceúčelovém využití daných systémů pro dů- kladnou identifikaci a monitoring.