Datové sítě

Datový systém tvoří základ pro každou firemní počítačovou síť, bez které se dnes již žádná společnost neobejde. Firemní činnost a úspěch spočívá v dobře propojené počítačové síti, která slouží nejen pro zpracovávání a uchovávání dat, ale i pro rychlou komunikaci v rámci fi remních středisek a jednotlivých pracovišť. Na základě analýzy a individuálních potřeb daného klienta je po vypracování projektu provedena instalace odpovídajícího efektivního datového systému. Provádíme instalaci rozvodů PC sítí včetně dodávky všech pasivních i aktivních prvků zajišťujících celistvost datového systému. Současně jsme schopni navrhnout strukturované kabeláže nejnovějších kategorií, přičemž jsou využity metalické i optické rozvody. Zajišťujeme i rozsáhlé infrastruktury při využití technologie mikrotrubičkování, zafukování optických vláken a kabelů, včetně výkopových prací a pokládek HDPE trubek a telefonních metalických kabelů.