Ozvučovací systémy

Ozvučovací systémy doplňují a kompletizují bezpečnostní prvky sloužící k varování před případným nebezpečím. Hlavním smyslem jejich využití je aktuální informovanost o dění v daném objektu či prostorách. Mohou sloužit jako varovná nebo doplňující. Díky nim je zajištěna případná včasná evakuace osob při nebezpečí, ale je možné je využít i pro hudební kulisy či k informačnímu hlášení apod.

Možné využití:

  • městské rozhlasy a městské informační systémy,
  • firemní informační systémy,
  • školní rozhlasy,evakuační rozhlasy,
  • ozvučení administrativních budov,
  • ozvučení obchodních center,
  • ozvučení kostelů a chrámů,
  • ozvučení kulturních domů, konferenčních sálů, sportovních stadionů, nádražních a letištních hal, hotelových komplexů a dalších prostor.

Výhody ozvučovacích systémů lze vidět v jejich víceúčelovém využití pro firemní i veřejné účely.