Elektrická požární signalizace (EPS)

Technické zabezpečení budov si dnes již nelze představit bez kvalitního a spolehlivého signalizačního zařízení. Námi dodávaná elektrická požární signalizace zajišťuje včasné odhalení a zjištění ložiska požáru. V případě, že je tato signalizace doplněna kamerami s teplotními čidly, lze ihned upozornit na možný vznik požáru v dané lokalitě zabezpečeného objektu, což slouží ke včasnému odhalení ložiska požárů a zamezení případného rozšíření do okolních prostor objektu nebo budovy. Tímto způsobem lze zabezpečit ty nejdůležitější provozy, například v továrních halách.
Elektrická požární signalizace využívá moderní technologie umožňující součinost vícenadstavbových funkcí
určených na ochranu osob a majetku. Systém zajišťuje signalizaci požáru a spuštění samohasícího zařízení.
Současně jsou otevřeny i únikové cesty, což je zajištěno vzájemně propojenými vazbami s ostatními zabezpečovacími systémy. Mimo to dojde i k odpojení rizikových strojů a zařízení, odstavení důležitých prostor tak, aby se eliminovalo šíření požáru. Požární zabezpečení spočívá i ve využití protipožárních ucpávek kabelových tras při přechodu jednotlivých požárních úseků.